HP Yachts, uw partner bij aan- en verkoop van jachten

Informatieaanvraag


Ja, graag ontvang ik uw full colour brochure van het jacht:
Yes, please send us your full colour brochure for this yacht:
Ja, bitte schicken Sie uns Ihre Farbbroschüre von dieser Yacht:
Oui, je vous prie de m'envoyer la brochure de ce bateau:


type: Cutter Yacht 20.50 (dossiernr. 1470)

Graag ontvang ik tevens de brochures van de volgende jachten:
Could you please send me also the brochures of the following yachts:
Ich möchte auch gerne die Broschüren folgender Yachten empfangen:
Prier de m'envoyer également  l'information des bateaux suivants:

type: dossiernr.:
type: dossiernr.:
type: dossiernr.:
type: dossiernr.:

Mijn Gegevens:
Let op: Gegevens voorzien van een * moeten worden ingevuld om uw aanvraag te kunnen verwerken!
- Fields marked with an * are obligatory
- Die mit einem * gekennzeichneten Felder müssen angegeben werden
- Les dates avec * sont obligatoires
Achternaam/Name/Familienname/Nom: *
Voorletters/Initials/Vorname/Prenom: man  vrouw
Straat/Street/Strasse/Rue: *
Postcode/Code postal/Postleitzahl: *
Woonplaats/City/Ort/Ville: *
Land/Country/Land/Pays:
E-mail: *
Tel. nr.: *
Tel. (zaak/business/geschäftlich):
Tel. (mobiel/mobile/handy):
Fax nr.:
Ik ben op zoek naar/ I am looking for/ Ich suche/ Je cherche:
Zeiljacht/Sailing yacht/Segelyacht    Motorsailer/Motorsailor/Motorsegler   Motorjacht/Motoryacht
Aluminium   Hout/Wood/Holz/Bois   Staal/Steel/Stahl/Acier   Polyester/GFK
Afmetingen/Dimensions/Abmessungen: (l x b x d in m)
l: m  x  b: m  x  d: m
Prijsklasse/Price estimate/Preis Indikation/Prix indicative: (€)
min €:   max €:
Bijzondere wensen/Special requests/Besondere Wünsche/Demandes specials:
Vul a.u.b. de code die u links ziet, in:
Bitte geben Sie den Kode (links) ein:
Please enter code you see on the left:
Veuillez entrer le code que vous voyez à gauche:

NB: in dit stadium verplicht ik mij tot niets en ben u geen enkele vergoeding verschuldigd.
Att: At this stage I have no obligations at all.
Att: In diesem Stadium gehen Sie keinerlei Verpflichtungen ein.
Att: A ce moment je n 'ai aucune obligation du tout.
Kijk naar de zeven gouden tips voor het kopen van een jacht!
De 7 gouden kooptips
The 7 golden buyingtips
Die 7 goldenen Kauftips
Les 7 conseils d'achat
  
aangeboden door:
HOMEPORT YACHTS Central
The art of selling and sailing

meer informatie
more information
plus d'information
mehr Informationen

 

[home] 

[terug] [back] [Zurück] [revenir]


© HOMEPORT YACHTS Central, Rijksweg 43, 1411 GE, Naarden, tel: +31(0)610574992, info@hpcentral.nl